SvÝmmeudvalg                                                                                                              Revideret 05-06-2018

Billede Navn By / Telefon / E-mail
  SvÝmmeleder
Pia Kammersgaard Pedersen
piakped@hotmail.com
Mobil 22991272
SvÝmmeleder - Administrative opgave
Ivar Pedersen
ivar@post11.tele.dk
Tlf. 40528766
Underviser i svÝmmehallen og ad hoc opgaver
Kamma Gundgaard Schou
 
Elmuevej 5
4654  Faxe Ladeplads
kamma.gundgaard@mail.dk
Mobil 29608526