Kontingenter                                                                                                                    Revideret 24-08-2018

Roning - helårligt kontingent      
Roning Juniorer 1.400,00 kr.  
Roning Seniorer 1.600,00 kr. Indmeldelse roning
Roning Pensionister 1.460,00 kr  
       
Aktivt rokontingent betales på klubbens hjemmeside ved tilmelding for 6 måneder og opkræves derefter halvårligt.      
       
Roning Passive - helårligt kontingent 125,00 kr.  
       
Passivt rokontingent betales på klubbens hjemmeside ved tilmelding for 12 måneder og opkræves derefter helårligt.      
       
       
Svømning - kontingent for enten forår eller efterår.      
Svømning Juniorer 390,00 kr. Indmeldelse svømning
Svømning Seniorer 440,00 kr.  
       
Svømmekontingentet betales på klubbens hjemmeside  ved tilmelding til de enkelte svømmehold.      
       
       
Skift betalingskort: Se vejledning her.
Her kan du også se en vejledning i, hvordan du aktiverer din betaling, når du har skiftet betalingskort.
 

Puljen - der støtter børn og unges deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter

Puljen der støtter børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter – kan give 100 % tilskud til økonomisk

trængte familier, hvor børn og unge under 25 år fortsat ønsker at være aktive i foreningslivet i Faxe

Kommune. Det er vigtigt, at alle folkeoplysende foreninger opretter link til puljen på deres

hjemmeside, så forældre mv. kan søge puljen. Der kan f.eks. søges om tilskud til betaling af

kontingent, fodboldskoler, træningstøj, fodbold- og håndboldsko mv. Puljen kan søges løbende.

Læs mere om mulighederne Puljen - der støtter børn og unges deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

 
 


 


Gebyrer

Gebyr nøglekort 75,00 kr.
Gebyr for deltagelse i kajakkursus 500,00 kr
Leje af 1 plads i kajakcontainer - årligt 500,00 kr
     

 


Rotøj

   
     

Sportigan har lavet en hjemmeside, Sportigan, hvor du kan se ro/sportstøj med Viking logo.
Du bestiller og betaler på hjemmesiden og kan så efterfølgende hente det bestilte hos Sportigan i Rønnede.

Hvis du er i tvivl vil Jytte gerne hjælpe på mail ivar@post11.tele.dk eller mobil 2967 7366.