Roning                                                                                                                   Revideret 27-01-2019

 

Nye roere Klubben råder over mange både, hvoraf de ældste er 50 år gamle. Næsten hvert år kommer der nye både til, dels til erstatning for nedslidte både og dels for at imødekomme ønsker om nye bådtyper. De mest anvendte både er dem, der hedder inriggere, hvor der er 2 eller 4 roere og en styrmand. Klubben råder også over et antal havkajakker.

For at komme til at ro i Roklubben Viking skal du gennem et instruktionskursus, hvor roteknik og andre nødvendige færdigheder skal indøves, før du må ro uden instruktør. Disse kurser afholdes om foråret fra midten af maj, og bliver annonceret i den lokale dagspresse, ved opslag i klubben og på hjemmesiden under Aktiviteter.

Instruktionen foregår i en 2-er, en 4-er eller en GIGbåd med styrmand. For kajakkernes vedkommende afholdes særlige kajakkurser.

Før instruktion skal du have aflagt 300m/600m svømmeprøve.

Senere vil du få mulighed for også at lære at ro andre bådtyper: outriggere, scullere og Coastal både, hvis du ikke udelukkende har valgt kajak.

Der afholdes også styrmandskurser, så du kan blive i stand til at tage ansvar for en båd som styrmand. Dette kursus foregår i dagligt rofarvand.

 

Tilmelding
Ungdomsroning
Langtursroning
Daglig roning
Kaproning
Ældreroning
Kajak
KajakContainer
Rokurser
Rokort
Vejledning

KM statistikker   KM statistik fra 1943 ....

Udendørsroning 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015   2016   2017  2018

Indendørsroning 2009  2010  2011  2012  2013  2014   2015   2016  2017  2018