ROKLUBBEN VIKING

Husordener


Husorden

 
 
Husorden for Roklubben Viking.
 
Det er medlemmernes pligt at udvise den største hensyntagen til klubbens materiel, klubhus, de omkringliggende arealer og beplantning.
 Cykler, knallerter og biler må kun henstilles på de anviste pladser.
 Brug af snavset fodtøj er ikke tilladt i opholdsstuen eller træningssalen.
 Tobaksrygning er forbudt i alle klubbens lokaler. Der er opsat beholdere med sand til rygning udendørs.
 Rodragt og andre personlige effekter må ikke efterlades i omklædningsrummene, bortset fra fravær under roning og træning. Personlige effekter, der efterlades i bådehuset, kan forventes konfiskeret af klubben, men kan dog genkøbes ved auktion på generalforsamlingen. Beløbet tilfalder bådefonden.
 Medlemmerne har pligt til at udvise størst mulig sparsommelighed ved brug af varmt vand og el. Når huset forlades skal sidste m/k efterse, at alt lys er slukket, at porte og døre er låst, og at tyverialarmen er tilsluttet.
 Efter benyttelse af klubbens lokaler har medlemmerne pligt til at efterlade disse i ordentlig og ryddelig stand. Værktøj, klude, spuleslange og alt løst grej skal efter endt brug anbringes på de der til indrettede pladser. Affald henlægges i affaldsspandene.
 Nøgle til klubhuset udleveres kun til medlemmer, der er fyldt 18 år eller efter speciel tilladelse fra bestyrelsen. Der erlægges et gebyr på kr. 75 pr. nøgle. Enhver kopiering af de udleverede nøgler er forbudt. Såfremt det udleverede nøglekort skulle bortkomme, har man pligt til at melde dette til klubbens sekretær, som har listen over udleverede kort.
 Overtrædelse af denne husorden kan medføre karantæne. I gentagelses tilfælde eller i særligt graverende tilfælde kan det medføre eksklusion af klubben.
 Vi opfordrer alle medlemmer til at være med til at bevare og værne om vores klub og klubhus.
 
 Til toppen
 

 
Reglement for træningssal.
 
Træningssalen  kan benyttes af alle aktive medlemmer af Roklubben Viking. Al benyttelse foregår på eget ansvar.
  1. Det påhviler alle brugere at holde orden i lokalet. Maskiner og redskaber må ikke flyttes rundt. Romaskiner og redskaber aftørres på vanger og andre steder, hvor man har svedt. Håndvægte og vægtskiver lægges på plads efter hver benyttelse.
  2. Udendørs fodtøj må ikke benyttes i træningssalen.
  3. Det er ikke tilladt at spille højere musik, end at alle i lokalet kan acceptere lydstyrken. I vinterhalvåret spilles der høj musik, når der er ro-spinning. Ligeledes vil der være høj musik, når ungdomsroerne træner.
  4. Når der er ro-spinning, er du velkommen til at træne i den forreste del af træningssalen.
  5. Når rummet forlades skal alt være på plads, vinduer lukket og lys slukket.
  6. Rygning og brug af åben ild er ikke tilladt i træningssalen.
  7. Ved brug af træningssalen skal alle have fornøden dokumentation for medlemskab af Roklubben Viking.
  8. Ungdomsroerne har fortrinsret til træningssalen tirsdag og torsdag fra kl. 1700 - 1900. Ældreroerne mandag, onsdag og fredag fra kl. 0900 - 1100.
  9. Unge fra det fyldte 15. år kan blive medlem af roklubben udelukkende for at benytte træningssalen, som juniormedlemmer under forudsætning af, at en forælder underskriver en ”tro- og love erklæring”, hvor de tager ansvaret for den unges adfærd, og dette noteres i medlemssystemet.

Til toppen

Medlemslogin
Klik her
Rokort
Besøg vores side
Rospinning
Yoga
Padle Board
KajakContainer
Nyt-fra-bestyrelsen
Billedgalleri
Klubtøj
Roklubben Viking | Havnevej 10 | 4654 Faxe Ladeplads | Tlf.: 3035 8321 | mail@roklubben-viking.dk | CVR: 84936618