ROKLUBBEN VIKING

Reglelementer


Roreglementer  
 
 
 
 
 
 
 Roreglement for Roklubben Viking - Sommer
Gyldig fra: 30.november 2022.
Periode sommersæson:
1. april til 31. oktober
Afvigelser:
Bestyrelsen kan dog ændre dette, hvis vejret og vandtemperaturen kræver det.
Rotider:
Roning tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Dispensation herfra kan kun tildeles af Rochef og/eller Formand.
Rochefen kan endvidere nedlægge forbud mod al roning, når vejrforholdene giver anledning hertil.
Pligter og konsekvenser:
Det er alle medlemmers pligt at bidrage til, at bådehus og materiel behandles med største omhu. Endvidere skal alle medlemmer der går på vandet have en gyldig svømmeprøve.
Overtrædelse af dette reglement kan medføre karantæne. I graverende tilfælde eksklusion.
For alle bådtyper gælder:
 • Fuldt bemandet
 • Frigivne til roning
 • Korrekt sikkerhedsudstyr
  1. Redningsvest (indstillet) til alle roere
 • Alt bådudstyr er tilpasset den enkelte båd og må ikke overføres til andre både
 • Redningsvest skal bæres ved vandtemperaturer under 10°C.
 
Dagligt rofarvand:
 • Inriggere, gigbåde, coastalbåde og kajakker
  1. Fra Lund Havn i nord til
  2. Præstø Fjord i syd samt fjorden rundt
 • Outriggere
  1. Fra Skovfogedstedet (Vemmetofte) i nord til
  2. Baronens Sommerhus i syd
  3. Må kun benyttes ved vandtemperaturer over 10 grader celcius
 • Afstandskrav til kyst
  1. Maks 300 meter under hensyntagen til lokale bundforhold
 • Overnatning
  1. Efter aftale med Rochefen må der gennemføres overnatninger inden for Dagligt rofarvand
 
Rettigheder:
 • Roret (frigivne roere)
  1. Giver ret til at deltage i roture sammen med en styrmand
 • Korttursstyrmandsret
  1. Korttursstyrmandsret, giver ret til at være styrmand i en båd indenfor daglig rofarvand.
 • Scullerret
 • Langtursstyrmandsret
 
Tildeling af Rettigheder:
 • Roret
  1. Tildeles ethvert medlem der har gennemført og bestået et rokurus.
  2. Nye medlemmer, der er frigivet tidligere, skal demonstrere rofærdighed før tildeling af roret
 • Korttursstyrmandsret
  1. Styrmandsret tildeles af instruktør og Rochef efter afholdt styrmandskursus, samt bestået teoretisk/praktisk prøve.
  2. Styrmandsret gives normalt kun til roer som er fyldt 18 år, samt har minimum 200 km's roerfaring
  3. Nye medlemmer, der er tidligere er frigivet som korttursstyrmand, skal vise rofærdighed som styrmænd skal lære dagligt rofarvand at kende før frigivelse i klubben
 • Scullerret
  1. Scullerret tildeles af instruktør og Rochef efter afholdt kursus, samt bestået teoretisk/praktisk prøve.
 • Langtursstyrmandsret
  1. Tildeles af bestyrelsen efter indstilling fra rochefen. For at blive indstillet skal man opfylde følgende betingelser:
  2. Have gennemført og bestået DFfR´s teoretiske langtursstyrmandskursus, samt fået dette godkendt herunder have indgående kendskab til DFfR's langtursreglement.
  3. Skal have deltaget i min. 2 langture med min. 2 overnatninger pr. tur hvoraf den ene ikke må være i sommerhuset.
  4. Planlægge en langtur som "føl" med min. 2. overnatninger hvoraf den ene ikke må være i sommerhuset.
  5. Der skal være en langtursstyrmand i hver båd, som har det overordnede ansvar. Planlægningen foretages af "føl" i samarbejde med langtursstyrmanden og forevises rochefen (i dennes fravær formanden) Der må kun være 1 "føl" i hver båd.
  6. Have gennemført entringsøvelse (kæntringsøvelse)
Styrmandens ansvarsområder:
 • Sikre at planlagte roture inden afgang er indført i rojournalen med mandskabets navne og bestemmelsessted, samt afgangstidspunkt og forventet hjemkomst.
 • Sikre at der er redningsveste i båden.
 • Sikre at båden efter hjemkomst anbringes på sin plads i bådhallen efter at være rengjort og aftørret.
 • Sikre at roede kilometer samt eventuelle mangler eller skader på båden er indført i ro journalen.
 • Sikre at materialet i enhver henseende behandles varsomt og forsvarligt.
 • Være i stand til at afvise en roer, hvis han/hun vurderer roeren til ikke at kunne magte den planlagte tur.
 
Til Toppen
 
 
 
 
 
 
 

 
Roreglement for Roklubben Viking - Vinter
Gyldig fra: 9.juni 2020.
Periode vintersæson:
1. november til 31. marts
Bemærkning:
Reglement for sommerroning gælder også for vinterroning. Herudover gælder følgende skærpede regler for vinterroning:
 • Der må ros i inriggere, gig-, costal både og kajakker.
 • Der må ros vinterroning indenfor et område, der går fra Skovfogedstedet (Vemmetofte) mod nord til Fed Fyr mod syd, og på Præstø Fjord fra Fed Havn til Sct. Peters Kapel på vestsiden og til den sorte bøje ved indsejlingen til Præstø Fjord på østsiden (se kort over dagligt rofarvand)  og der må ikke ros mere end 150 m. fra land.
 • Det er ikke tilladt at tage ud på vandet ene person, uanset bådtype/kajak.
 • Der må kun benyttes både der er klarmeldt af materialechefen.
 • Styrmanden skal have mindst en sæsons erfaring som styrmand.
 • Mandskabet skal være iført varm påklædning og redningsvest.
 • Der må ikke ros når der er – (minus) grader, i luften.
 • Der må ikke ros når der er is på vandet, ligesom der ikke må ros i vindstyrker, der giver risiko for oversprøjtning.
 • Såfremt vinden skulle friske op under roningen, skal der straks søges tilbage til klubben, eller fortages landgang hvis dette er påkrævet.
 • Mandskabet må ikke skifte plads i båden, mens den er på vandet.
 • Der må dog skiftes styrmand på max ½ meter kystnært vand
 
Til Toppen
 
 
 

 
Svømmereglement for Roklubben Viking
Gældende fra sommersæsonen 2020 og frem.
Svømmeprøve:
Ved svømmeprøve forstås demonstration af evnen til at svømme. Dette skal forevises et bestyrelsesmedlem eller svømmeledere i Svømmeafdelingen. Endvidere kan svømmefærdigheder dokumenteres ved attest påtegnet af livredder i en svømmehal. Attesten skal være påtegnet med oplysninger om svømmehal, dato og navn på livredder.
Langtur / Dagligt rofarvand
Du skal kunne svømme mindst 300 m. Du skal desuden kunne påføre dig en redningsvest i vandet.
Roning i andre roklubber
Ved roning i andre klubbers daglige rofarvand, gælder reglerne i den pågældende roklubs reglement, hvis der er en lokal styrmand med.
Vær opmærksom på, at hvis der ikke er en lokal korttursstyrmand med gælder reglerne for LANGTUR.
Roning i kajak
Du skal kunne svømme mindst 600 meter.
Svømmeprøven gælder i 2 år.
Der skal aflægges ny svømmeprøve minimum hvert andet år efter reglerne ovenfor. Svømmeprøven er gældende for det år den er taget i.
 
Til Toppen
  
Reglement for ungdomsroere 9 år til 18 år
Gældende fra sommersæsonen 2020 og frem.
 • Du skal være fyldt 9 år
 • Du skal gennemgå et kursus, hvor du lærer om bådens indretning, sikkerhedsregler, roteknik og rotag
 • Du skal kunne rigge en båd til og af
 • Du skal kunne svømme mindst 300 meter
 • Du skal have gennemført en kæntringsøvelse
 • Du skal være frigivet ungdomsroer, være over 15 år eller have roet i mindst 3 år, før du må ro alene, altid med vest og minimum 2 både og kun efter tilladelse fra rochefen og med samtykke fra de pågældende forældre.
 • Du bliver frigivet af bestyrelsen efter indstilling fra instruktør eller rochefen.
 • Der skal altid være en ansvarlig voksen på stranden, i følgebåd eller i robåd, når der er unge på vandet.
 • Nye roere starter altid i Edon eller større både.
 • Ror du inrigger følges klubbens roreglement for instruktion og frigivelse.
 • Klubbens roreglement er fuldt gældende for ungdomsroere.
 
Til Toppen


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kajak reglement for Roklubben Viking

Generelt:
Kajakroere skal følge de normale regler og reglementer i Roklubben Viking, som gælder for inriggere, (Roreglement for Roklubben Viking - klik her). Der gøres opmærksom på, at man er underlagt Roklubbens reglementer, hvis man sætter sin kajak i vandet fra klubbens havne. Det gælder, selv om det er i ens private kajak. (Roklubben er juridisk ansvarlig i disse tilfælde).
Brugerne af kajakker skal have gennemført kajakkursus.
Der skal altid bæres svømmevest, pagajflyder, pumpe, bugserline og skørt medbringes altid.
Dagligt rofarvand er det samme som angivet for inriggere. (Dagligt Rofarvand - klik her).
Ved vinterroning og når vandtemperaturen er under 10°Celsius, skal man anvende våd- eller tørdragt.
Alle har pligt til selv at træne og vedligeholde færdigheder i redningsøvelser.
a) Færdighed i selv- og makkerredning skal demonstreres 1. gang årligt på åbent vand, senest 30. juni, og er herefter gyldigt frem til 30. juni året efter.
b) Hvis den enkelte ikke kan demonstreret færdighed i redninger, må vedkommende kun ro i kajak i følge med en "erfaren kajakroer" (se definition nederst), - indtil det er demonstreret, at færdigheder i redninger er opnået.
c) Roere der er frigivet, men for nuværende ikke opfylder kravet om duelighed omkring redninger, kan stadig deltage i roning i lokalt rofarvand sammen med "erfarne kajakroere", samt på arrangerede langture, hvor deltagerantallet vil afhænge af antallet af turledere og "erfarne kajakroere".
 
Kajakkursus:
For at blive kajakroer i Viking, skal du igennem et kursusforløb.
Et kajakkursus foregår normalt over en weekend.
Du skal være medlem og have betalt kontingent inden kajakkursus.
Du skal have aflagt 600 m svømmeprøve.
I forbindelse med din frigivelse som kajakroer kan du modtage introduktion til andre bådtyper. 
Derefter skal man ro minimum 50 km med instruktør eller "erfaren kajakroer", indenfor “dagligt rofarvand”.
Afslutningsvis skal du ro en tur med en instruktør og her vise, at du har erhvervet de nødvendige færdigheder omkring kajakroning, herunder demonstrere, at du behersker udførelse af selvredning og makkerredning.
Har et nyt medlem erhvervet en kajakuddannelse et andet sted end i Roklubben Viking, skal dette kunne dokumenteres. Ligeså skal vedkommende demonstrerer sin kunnen på linje med en ny-frigivet kajakroer i Roklubben Viking.
 
Roning udenfor “Dagligt rofarvand” (Langtur): Se DFfR's Langtursreglement
Der gælder her, at der skal være en langtursstyrmand eller turlederuddannet kajakroer med på turen.
Som langtursstyrmand/turleder må du medtage op til 5 frigivne kajakroer på langtur uden for dagligt rofarvand.
Hvis du og dine rokammerater vil af sted på en langtur, skal du meddele dette til rochefen, herunder hvem der deltager, hvem der er leder af turen, turens mål, tidspunkt og navn på den(de) ønskede båd(e). Hvis båden(bådene) er ledige, og der i øvrigt ikke er indvendinger mod turen, vil der blive givet grønt lys.
Hvis du er medlem af roklubben og ror i egen kajak, kan du skrive turen ind i klubbens km statistik, hvis turen gennemføres efter klubbens roreglement.
 
Gæsteroning
Kun kajakinstruktører må tage en uerfaren /uøvet gæst med ud i kajak.
Som “erfaren kajakroer" er du velkommen til at tage en gæst med på en rotur, - under forudsætningen af at du kan/vil påtage dig ansvaret for din gæsts sikkerhed.
- og at du med sikkerhed kan sige, at din gæst er en erfaren kajakroer, dvs. at vedkommende har erfaring med roning af kajak. Ansvaret for denne vurdering er din - og kun din, idet du bærer det fulde ansvar for såvel din gæsts sikkerhed, som for evt. lånt klubmateriel.
I forbindelse med roturen skal du i rojournalens bemærkningsfelt anføre bestemmelsessted samt gæstens fulde navn.
 
Udlån af Kajakker og Kajaktrailer
Udlån af kajak til langture tildeles af bestyrelsen i samråd med kajakinstruktør/rochefen.
Brug af klubbens kajaktrailer bookes og anvendes i overensstemmelse med klubbens øvrige materiel.
Traileren bookes hos kajakinstruktør/rochefen ved fremsendelse af SMS.
 
Definitioner:
- "erfaren kajakroer": Er en roer der har bestået roklubbens kajakkursus (eller tilsvarende kajakkursus andetsteds fra) og er frigivet, samt har opnået et erfaringsniveau på mindst:
Opfylder kravet om duelighed i selv- og makkerredninger som beskrevet under: Generelt, punkt 6.a.
En "erfaren kajakroer" må højest medtage 1 kajakroer, der ikke opfylder kravet som beskrevet under: Generelt, punkt 6.a.
200 km i forskelligt vejr, inden for de sidste 2 kalenderår.
Har aflagt svømmeprøve på 600m, inden for de sidste 2 kalenderår.
Er fyldt 18 år.
Overtrædelse af dette reglement kan medføre karantæne. I graverende tilfælde eksklusion.
Revideret november 2019
 
Til ToppenSUP reglement for Roklubben Viking

Sikkerhed på land
Når du bærer et board med finne, til og fra land, skal finnen vende fremad og ind foran dig selv
Sikkerhed på vand
 • Du skal altid være iført godkendt svømmevest
 • Du skal benytte paddelleash
 • Der må ikke ros i fralandsvind
 • Maks 4 s/m
Der må ikke padles ved vandtemperaturer under 10⁰ C. ved vandtemperatur under 16⁰ C skal der benyttes våddragt eller tørdragt
Turen skal som for alle ture i klubben, være oprettet på Rokort med afgangstidspunkt og forventet hjemkomsttidspunkt.
Dagligt Rofarvand
Fra Roklubben Viking til Sibirien, max 100 m fra kysten
Krav til frigivne medlemmer
Et frigivet medlem skal kunne svømme 300 m og have færdigheder svarende til introduktionskurset
introduktionskursus
Du kan frigives efter at have gennemført 4 timers introduktionskurset og tilbagelagt 10 km på board ifølge med instruktør. Som frigivet padler kan du selv padle ud alene eller sammen med andre frigivne medlemmer
Nye medlemmer med erfaring og/eller bevis skal over for uddannet instruktør dokumentere egne færdigheder på vandet og godkendes herefter.
For at blive frigivet som roer kræves det, at man kan:
 • Justere sin paddel i korrekt længde.
 • Montere leash på boardet.
 • Komme op på boardet uden hjælp fra at ligge i vandet samt makkerredning og bugsering
 • Placere sig korrekt på boardet.
 • Holde balancen på boardet.
 • Padle lige ud efter fast punkt, minimum 50m
 • Bakke på boardet.
 • Vende boardet ved at padle baglæns i én side.
 • Vurdere vind og vejr i forhold til egne færdigheder.
 • Introduktion til en anden bådtype fx kajak
Inden padlen påbegyndes overvejes følgende faktorer
 • Eget niveau
 • Vandtemperatur og påklædning efter forholdene
 • Fralandsvind eller pålandsvind og afstand til kysten
 • Lokalkendskab, trafik, strøm, geografi m.v.
 • Enhver padler har ansvaret for sin egen sikkerhed.
Der skelnes mellem følgende medlems-kategorier
 • Under 16 år: kan kun padle ifølge med forældre, hvor far eller mor er også medlem og padler.
 • Ungdomsroere 16-18 år: kan frigives gennem kursus og vurdering af roerfaring, men sejler altid ifølge med en voksen
 • Voksne roere over 18 år: kan frigives gennem kursus og vurdering af roerfaring.

Til ToppenSculler reglement for Roklubben Viking

Sådan opnår du Scullerret
Roeren skal mindst være frigivet som roer i Roklubben Viking i sæsonen før.

En Scullerret, som også omfatter retten til at være fører af andet outrigger materiel, giver ret til at ro i hele
klubbens scullerfarvand såfremt man er godkendt som Korttursstyrmand, alternativt begrænses Scullerfarvandet
til den nordlige del af Scullerfarvandet.
 • roeren skal gennemgå en grundlæggende instruktion i
 • håndtering af sculleren på land,
 • korrekt justering af rostillingen, løfte- / bæreteknik og søsætning.
 • roning med to årer.
 • Roeren skal være fortrolig med forholdsregler ved kæntring
 • Roeren skal gennemgå mindst 5 lektioner på vandet med Scullerinstruktør i følgebåd,
Der skal være en Scullerinstruktør, som observerer roningen fra land eller i følgebåd. Når fornøden rutine er
opnået, kan Scullerinstruktør indstille til Rochefen eller en anden af rochefen godkendt person, at en roer kan
opnå Scullerret

Scullerret tildeles af Rochefen, efter indstilling fra Scullerinstruktør, dette giver ret til roning alene.

Dobbelt Sculler må roes af roer med Sculleret, samt en roer under uddannelse til roer med Scullerret, roeren skal
som minimum have modtaget instruktion i forholdsregler ved kæntring.


Scullerinstruktør
Er en Roer som er uddannet træner igennem DFfR, som har opnået Scullerret i Roklubben Viking.

Dagligt rofarvand
For Outrigger og er beskrevet i Roklubben Viking ro reglement, for ret til hele klubbens scullerfarvand kræves
det at man er godkendt som Korttursstyrmand, alternativt begrænses Scullerfarvandet til den nordlige del af
Scullerfarvandet.

 
Godkendt på bestyrelsesmøde 12. august 2020 (Rev. 5. april 2022)
 

Til Toppen


 
Medlemslogin
Klik her
Rokort
Besøg vores side
Rospinning
Yoga
Padle Board
KajakContainer
Nyt-fra-bestyrelsen
Billedgalleri
Klubtøj
Roklubben Viking | Havnevej 10 | 4654 Faxe Ladeplads | Tlf.: 3035 8321 | mail@roklubben-viking.dk | CVR: 84936618